НАЦИОНАЛЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „ПАНАЙОТ И ЛЮБОМИР ПИПКОВИ“, ЛОВЕЧ – 19 – 20 октомври 2024 г.

Посвещава се на Панайот и Любомир Пипкови

Панайот и Любомир Пипкови са музикални творци, заемащи важно място в културния живот на България през 20 век. Тяхното творчество е от огромно значение за развитието на българската професионална музика. Заслугите им към традициите на музикалния живот в Ловеч са големи и в знак на признателност са удостоени посмъртно със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

В памет на Панайот и Любомир Пипкови на 19 и 20 октомври 2024 г. в град Ловеч ще се проведе Национален хоров фестивал. Организатори са:  Сдружение „Ключ“, Ловчанска света митрополия, Община Ловеч, Ловчанско читалище „Наука-1870“, Регионален исторически музей – Ловеч и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч. Фестивалът се провежда с благословението на Ловчански митрополит Гавриил и под патронажа на Кмета на Община Ловеч – Страцимир Петков.

Условия за участие:

 1. Участие във Фестивала могат да вземат непрофесионални, светски и православни църковни хорове, вокални състави, ансамбли – смесени, камерни, еднородни, младежки, детски.
 2. Програмата на Национален хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“ се определя от организаторите и включва:
 • официално откриване и концерт – 19 октомври от 12:00 часа в Ловчанско читалище „Наука – 1870“;
 • концертите на участниците във фестивала ще бъдат на 19 и 20 октомври по предварително подготвена последователност на изпълненията, съобразно заявеното участие;
 • светските хорове, вокални състави и ансамбли ще представят своята програма в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“;
 • православните църковни хорове ще представят програмата си в Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“;
 • закриване на фестивала – 20 октомври  от 11.30  в Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“.  


      3. Изисквания към участниците:

 • за светските хорове и вокални състави – да представят свободна концертна програма с репертоар по избор и продължителност до 15 минути. Желателно е в програмата да е включена песен от български композитор, при възможност от Панайот Пипков или Любомир Пипков.
 • за православните църковни хорове – да представят програма с продължителност до 15 минути, която да е съставена от православни песнопения, включвани в богослуженията. Желателно е да има песнопение от български автор или старобългарско монодично песнопение.  Църковните хорове могат да вземат участие в празнично богослужение в неделя в  Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, Ловеч след предварително уточняване.
 • всички хорове и вокални състави участват при откриването на фестивала в сборен хор за общо изпълнение на песента „Химн на св. Св. Кирил и Методий“, музика Панайот Пипков, текст Стоян Михайловски. Музиката на песента е написана през 1901 година в Ловеч. Текст за изпълнение ще бъде предоставен от организаторите на фестивала при потвърждаване на участие.
 • промяна в заявената програма на репертоар е възможна до 1 октомври 2024 г.

Отличия:

Фестивалът няма конкурсен характер. Всички състави и диригентите им получават диплом за участие. Организаторите могат да връчат специален плакет за особен принос или оригиналност в представянето на един състав или диригент.

Кандидатстване:

1. Желаещите да вземат участие във Фестивала попълват

и я изпращат по електронен път на e-mail: sdruzeniekluch@gmail.com. Подаването на заявката удостоверява, че кандидатите приемат условията на регламента. Към заявката трябва да бъдат приложени:

 • кратка биография на състава и диригента;
 • снимка на състава и диригента;
 • списък на участниците;
 • записи с изпълнения на състава или линк към страница в интернет, където могат да бъдат чути;

3. Краен срок за изпращане на заявките за участие е 1 септември 2024 г.

4. Срок за информиране на допуснатите за участие състави – 5 септември 2024 г.

Такси за участие:

 1. Таксата за участие във Фестивала e:
 • за състави до 18 участника – 100,00 лв.
 • за състави от и над  19 участника – 150,00 лв.

2. Таксата за участие не се възстановява и се заплаща от всички участници.

3. Таксата за участие се внася на долупосочената банкова сметка в срок до 10.09. 2024 г.

Банкова сметка: IBAN BG311ABG74561000914601

Титуляр:  СДРУЖЕНИЕ КЛЮЧ
Банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД

 3. Всички банкови такси са за сметка на участниците.

 4. След превод на таксата се изпраща сканиран банковия документа за превода на e-mail: sdruzeniekluch@gmail.com

Финансови условия:

1.  Всички разходи за пребиваването по време на фестивала са за сметка на участниците;

2. В таксата за участие е включен документален видео запис с концертната изява на състава.

Права и задължения на организаторите:

1. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, регионални, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участващите състави;

2. Организаторите на Фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, реклама, средствата за награди, съпътстващи дейности и разходите по тях;

3. Организационният комитет си запазва правото за промени в програмата на фестивала.

4. При изявено желание от страна на съставите, организационния комитет предлага програма с посещение на забележителности в Ловеч.

5. Организаторите предвиждат обща вечеря с всички участващи състави след фестивалната програма на 19 октомври. За целта е необходима предварително заявено желание на съставите и посочен брой хора за вечерята. Стойност на куверта – 30,00 лв.

Back to Top